Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 28 Wadenoijen, verbouwing tbv huisvesting seizoenarbeiders

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 28 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) verbouwing tbv huisvesting seizoenarbeiders (ontvangstdatum: 12-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.