Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 40 Wadenoijen, kleinschalig fokken van kittens

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 40 Wadenoijen, (afwijken bestemmingsplan) kleinschalig fokken van kittens (ontvangstdatum: 3-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.