Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, aanleg paardenbak

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, (bouwen) aanleg paardenbak (ontvangstdatum: 13-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.