Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, bouwen veranda

31 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, (bouwen) bouwen veranda (ontvangstdatum: 21-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.