Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, kappen bomen

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 45 Wadenoijen, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 24-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.