Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 51 Wadenoijen, plaatsen tijdelijke woonunit

22 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 51 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 15-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.