Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 51 Wadenoijen, uitbreiden bestaande stal

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 51 Wadenoijen, (bouwen) uitbreiden bestaande stal (ontvangstdatum: 25-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.