Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 65b Wadenoijen, bouwen garage/berging

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bommelweg 65b Wadenoijen (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen garage/berging (ontvangstdatum: 27-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.