Aangevraagde omgevingsvergunning: Bredestraat 0 P754 Zennewijnen, bouwen woning

21 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bredestraat 0 P754 Zennewijnen, (bouwen) bouwen woning (ontvangstdatum: 10-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.