Aangevraagde omgevingsvergunning: Bredestraat 6 Wadenoijen, aanbrengen isolatie en pleisterwerk buitengevels

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bredestraat 6 Wadenoijen (bouwen) aanbrengen isolatie en pleisterwerk buitengevels (ontvangstdatum: 11-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.