Aangevraagde omgevingsvergunning: Brugstraat Tiel, kappen bomen

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Brugstraat 0-ong, D7861 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 1-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.