Aangevraagde omgevingsvergunning: Bruin Dikkopje 29 Tiel, realiseren zij-aanbouw

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bruin Dikkopje 29 Tiel, (bouwen) realiseren zij-aanbouw (ontvangstdatum: 1-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp) besluit is genomen.