Aangevraagde omgevingsvergunning: Bruine Vuurvlinder 0 ong. Tiel, nieuwbouw woning en aanleg uitrit

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Bruine Vuurvlinder 0 ong. Tiel, (bouwen, uitweg) nieuwbouw woning en aanleg uitrit (ontvangstdatum: 20-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.