Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenbulkweg 2, Tiel, wijzigen brandcompartimentering

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenbulkweg 2 (bouwen) wijzigen brandcompartimentering (ontvangstdatum: 25-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.