Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 0-ong kavel 3 Wadenoijen, bouwen woning

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 0-ong kavel 3 Wadenoijen, (bouwen) bouwen woning (ontvangstdatum: 30-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.