Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 18 Wadenoijen, realiseren berging

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 18 Wadenoijen, (bouwen) realiseren berging (ontvangstdatum: 12-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.