Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 18 Wadenoijen, realiseren bijgebouw voor mantelzorg

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 18 Wadenoijen, (bouwen) realiseren bijgebouw voor mantelzorg (ontvangstdatum: 3-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.