Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 6 Wadenoijen, bouwen woning

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 6 Wadenoijen, (bouwen) bouwen woning (ontvangstdatum: 28-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.