Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 8-10 Wadenoijen, bouwen 2 woningen

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Buitenplaats Nijenrode 8-10 Wadenoijen, (bouwen) bouwen 2 woningen (ontvangstdatum: 16-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.