Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Bouwensstraat 1 Tiel, plaatsen erfafscheiding

31 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Bouwensstraat 1 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen erfafscheiding (ontvangstdatum: 21-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.