Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 10, Tiel, kappen boom

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 10 (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 25-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.