Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 125, Tiel, kappen boom

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 125 (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 6-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.