Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 49 Tiel, gebruiksvergunning

15 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 49 Tiel, (gebruiksvergunning) gebruiksvergunning (ontvangstdatum; 9-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.