Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 72 Tiel, aanbouw zwembad met overkapping

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 72 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) aanbouw zwembad met overkapping (ontvangstdatum: 22-1-2021);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.