Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75, plaatsen tijdelijke woonunit

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75 (bouwen) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 1-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.