Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75 Tiel, aanpassen villa

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75 Tiel (bouwen, monumentenvergunning) aanpassen villa (ontvangstdatum: 19-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.