Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75 Tiel, vervangen ramen

20 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 75 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) vervangen ramen (ontvangstdatum: 8-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.