Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 8, verleggen uitrit

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 8 (uitweg) verleggen uitrit (ontvangstdatum: 4-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.