Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 92 Tiel, herinrichting kerkzaal, consistorie en dorpshuis

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 92 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) herinrichting kerkzaal, consistorie en dorpshuis (ontvangstdatum: 20-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.