Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 96 Tiel, nieuwbouw woning, aanleggen uitrit

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Meslaan 96 Tiel, (bouwen, uitweg) nieuwbouw woning, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 27-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.