Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Stolklaan 12 Tiel, uitbreiden woning

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Burgemeester Stolklaan 12 Tiel, (bouwen) uitbreiden woning (ontvangstdatum: 24-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.