Aangevraagde omgevingsvergunning: Citroenvlinder 3, Tiel, bouwen schuur

23 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Citroenvlinder 3, Tiel, bouwen schuur (ontvangstdatum: 16-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.