Aangevraagde omgevingsvergunning: Culemborgse Grintweg 2B Tiel, vernieuwen erfafscheiding

30 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Culemborgse Grintweg 2B Tiel, (bouwen) vernieuwen erfafscheiding (ontvangstdatum: 22-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.