Aangevraagde omgevingsvergunning: Culemborgse Grintweg 6 Tiel, huisvesten arbeidsmigranten

15 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Culemborgse Grintweg 6 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) huisvesten arbeidsmigranten (ontvangstdatum: 9-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.