Aangevraagde omgevingsvergunning: Daver 4 Kerk Avezaath, nieuwbouw loods

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Daver 4 Kerk Avezaath, (bouwen) nieuwbouw loods (ontvangstdatum: 14-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.