Aangevraagde omgevingsvergunning: De Diepert L2261 Tiel, plaatsen digitale schermen op reclamemast

10 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Diepert L2261 Tiel, (bouwen) plaatsen digitale schermen op reclamemast (ontvangstdatum: 28-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.