Aangevraagde omgevingsvergunning: De Elzenpasch 14 Tiel, realiseren mantelzorgwoning

13 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Elzenpasch 14 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren mantelzorgwoning (ontvangstdatum: 2-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.