Aangevraagde omgevingsvergunning: De Elzenpasch 18 Tiel, bouwen tuinhuis

4 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Elzenpasch 18 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) bouwen tuinhuis (ontvangstdatum:24-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.