Aangevraagde omgevingsvergunning: De Eng 7 Kapel Avezaath, inkorten knotwilgen

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Eng 7 Kapel Avezaath, (kappen) inkorten knotwilgen (ontvangstdatum: 18-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.