Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 12 Tiel, herzien milieuvergunning

26 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 12 Tiel, (milieu) het herzien van de milieuvergunning zodat deze overeenkomt met de bestaande situatie (ontvangstdatum: 19-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.