Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 14 Tiel, melding brandveilig gebruik

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 14 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 28-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.