Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 14 Tiel, plaatsen reclame zuilen

3 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 14 Tiel, (bouwen) plaatsen reclame zuilen (ontvangstdatum: 29-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.