Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 8 Tiel, uitbreiding bedrijfsgebouw, kappen bomen, aanleggen uitrit, plaatsen gevelreclame

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer 8 Tiel, (bouwen, kappen, uitweg) uitbreiding bedrijfsgebouw, kappen bomen, aanleggen uitrit, plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 12-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.