Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer, bouwen bedrijfshal en kantoor

17 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Geer, bouwnummer M29 (afwijken bestemmingsplan, milieu-activiteiten) bouwen bedrijfshal en kantoor (ontvangstdatum: 8-4-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.