Aangevraagde omgevingsvergunning: De Henich 26 Wadenoijen, plaatsen dakkapel

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Henich 26 Wadenoijen, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 24-1-2021).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.