Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 314 Tiel, plaatsen dakkapel

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 314 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 9-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.