Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 357 Tiel, plaatsen erfafscheiding en uitbouw schuur

17 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 357 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen erfafscheiding en uitbouw schuur (ontvangstdatum: 9-11-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.