Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 371 Tiel, dakkapel plaatsen

31 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe 371 Tiel, (bouwen) dakkapel plaatsen (ontvangstdatum: 22-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.