Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe, achter de nrs. 289-310 Tiel, kappen van 3 beuken

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Hennepe, achter de nrs. 289-310 Tiel (kappen) kappen van 3 beuken (ontvangstdatum: 18-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.