Aangevraagde omgevingsvergunning: De Kranshof 13 Tiel, plaatsen gevelreclame

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Kranshof 13 Tiel, (bouwen) plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 17-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.